Over CJG Voorne

Sinds 2011 heeft elke gemeente op Voorne een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De 3 gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne werken intensief samen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning en hebben daarom besloten om samen 1 website in het leven te roepen.

De basisfuncties bij elk CJG zijn hetzelfde en veel medewerkers werken grens overstijgend. Toch blijft het in elke gemeente mogelijk om een CJG te bezoeken. Het is tenslotte wel zo prettig om gemakkelijk even binnen te kunnen wandelen om je vraag met een vertrouwenspersoon te bespreken. Samen wordt dan naar een antwoord of vorm van ondersteuning gezocht. Op de contactpagina van deze site zie je waar de locaties precies zijn en wanneer je waar terecht kunt op het inloopspreekuur.

Wat doet het CJG?
Het CJG wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Je kent het misschien al van het consultatiebureau, de jeugdarts en de (school)maatschappelijk werker. De medewerkers van het CJG staan naast ouders/opvoeders om hen te ondersteunen bij vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Die ondersteuning is omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit het preventieve jeugdbeleid van die wet vloeit voort dat je bij het CJG terechtkunt voor informatie en advies, signalering, verwijzingen naar het lokale en regionale hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Bekijk ook het filmpje:  Jeugdgezondheid, een zorg minder.

CJG als schakel
Naast die ondersteuning, worden er vanuit het CJG ook jongeren- en gezinscoaches, groepstrainingen en lichte thuisbegeleiding zonder indicatie ingezet. Ook vormt het CJG een schakel met onder andere het onderwijs, leerplicht, de jeugd-GGZ en Stichting MEE die mensen met een beperking ondersteunt. Onder Ontmoet ons netwerk lees je meer over alle organisaties die verbonden zijn aan het CJG.

Jeugdgezondheid, een zorg minder
Om het complexe werkveld van de jeugdgezondheidszorg in beeld te brengen, maakte GGD GHOR Nederland een filmpje: Jeugdgezondheid, een zorg minder.

“Het Centrum voor Jeugd en Gezin Voorne kent de uitdagingen van de wijk. Daarom kunnen we meer dan alleen adviseren, wij kunnen helpen.”
jeugdverpleegkundige bij CJG Rijnmond

3

Gemeenten

De website www.cjgvoorne.nl is een samenwerking tussen 3 gemeenten: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Ze werken intensief samen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning en hebben daarom 1 overkoepelende website. Wel blijft het in elke gemeente mogelijk om een CJG te bezoeken. Zo is er altijd een CJG bij jou in de buurt.

10

Samenwerkingspartners

Door krachten te bundelen, bereik je meer. Daarom werken binnen het CJG verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en gemeenten samen. Naast de drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, zijn aan CJG Voorne 10 samenwerkingspartners verbonden: stichting CJG Rijnmond, Careyn, Flexus Jeugdplein, Stek Jeugdhulp, Trivium Lindenhof, Horizon, stichting MEE, Lucertis, Mentaal Beter en Veilig Thuis.