Ontmoet ons netwerk

1 CJG, meerdere organisaties

Door krachten te bundelen bereik je meer. Daarom wordt in CJG Voorne samengewerkt met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en de gemeente. Het is een netwerkorganisatie waar naast de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne meerdere organisaties aan verbonden zijn: Careyn, stichting CJG Rijnmond, Flexus Jeugdplein, Horizon, Lucertis, stichting MEE, Mentaal Beter, Stek Jeugdhulp, Trivium Lindenhof en Veilig Thuis.

Careyn Keuzepakket

www.careynkaart.nl / 088 - 12 39 988

Careyn Keuzepakket is een onderdeel van thuiszorgorganisatie Careyn. Het biedt diensten en cursussen over preventie, welzijn, zelfstandigheid en educatie. Careyn Keuzepakket heeft een uitgebreid aanbod voor zwangeren en jonge gezinnen. Zo kun je er terecht voor verschillende zwangerschapscursussen, EHBO bij kinderen en babymassage.

Stichting CJG Rijnmond

www.cjgrijnmond.nl / 010 - 20 10 110

Het CJG is de plek in de buurt waar je terecht kunt voor advies en ondersteuning over opvoeden, opgroeien en gezondheid. CJG Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg en maakt zich sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken te kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Daarbij werken we samen met professionals in de jeugdketen. De kerntaken van CJG Rijnmond zijn:

 • Bieden van opvoedondersteuning
 • Monitoren van ontwikkeling kinderen
 • Verlenen basis medische zorg
 • Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

Kijk voor meer informatie op de website van CJG Rijnmond.

FlexusJeugdplein

www.flexusjeugdplein.nl / 010 - 221 19 99

FlexusJeugdplein ondersteunt kinderen, jongeren en ouders met vragen of problemen rond opgroeien en opvoeden. De focus licht op ambulante hulp in de vorm van:

 • gezins- en jongerencoaching
 • schoolmaatschappelijk werk
 • trainingen voor ouders en kinderen
 • ouderschapsbemiddeling na scheiding
 • woonbegeleiding

Ter ondersteuning van de ambulante hulpverlening en in aanvulling daarop biedt FlexusJeugdplein ook crisisopvang, uitwijkhuizen en pleegzorg.

Horizon

www.horizon.eu / 010 - 285 47 29

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Kernelementen in het handelen van Horizon zijn verbinding maken, verantwoordelijkheid nemen, mensen aanspreken en verantwoordelijk maken voor hun eigen leven. Voor veel cliënten is een gedragsverandering nodig om weer grip te krijgen. Het vernieuwen van de gezagsverhoudingen is hier een wezenlijk onderdeel van. Dit is leidend in zowel het speciaal onderwijs als de jeugdzorg van Horizon.

Lucertis

www.lucertis.nl / 088 - 358 88 88

Lucertis is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. De medewerkers helpen kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische stoornissen met een breed behandelaanbod. Op locatie, thuis en in de wijk. Ook begeleiden ze ouders van kinderen die in behandeling zijn. Je kunt bijvoorbeeld bij Lucertis terecht voor hulp bij:

 • autisme
 • aandacht-, gedrag-, angst- en ontwikkelstoornissen
 • depressies
 • eetproblemen
 • psychoses

Je leest meer op de website.

Stichting MEE

www.meeplus.nl / 0181 - 33 35 07

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos. Op de website vind je meer informatie.

Mentaal Beter

www.mentaalbeter.nl

Bekijk de website voor meer informatie over Mentaal Beter.

Stek Jeugdhulp

www.stekjeugdhulp.nl

Stek Jeugdhulp werkt met kinderen, jongeren en hun ouders aan het oplossen van hun problemen bij opgroeien en opvoeden. Dit gebeurt bij gezinnen thuis, in de kinderopvang, op school en in kleinschalige voorzieningen met diverse vormen van ambulante hulp, met dagbehandeling en 24 uurs zorg. Je kunt bij Stek Jeugdhulp terecht voor:

 • Specialistische en ambulante jeugdhulp
 • Residentiële hulpverlening: behandelgroepen
 • Programma Jonge Kind
 • Gezinstrainingsprogramma
 • Kinderen uit de Knel, training ouderschap na scheiding
 • Jeugd- en gezinscoaches voor wijkteams
 • Onderwijs en jeugdhulp

Je leest er alles over op de website van Stek Jeugdhulp.

TriviumLindenhof

www.triviumlindenhof.nl / 088 - 892 88 00

TriviumLindenhof maakt normaal opgroeien mogelijk als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. Dit doen de medewerkers door specialistisch jeugdhulp te bieden voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.

 • Begeleiding bij gezinnen thuis
 • Naschoolse dagbehandeling
 • 24-uurs zorg
 • Crisishulp
 • Observatie en diagnostiek
 • Diverse trainingen en cursussen

Kijk voor meer informatie op de website van TriviumLindenhof.

Veilig Thuis

www.vooreenveiligthuis.nl / www.veiligthuisrr.nl

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, daders en omstanders kunnen er terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.